Відомості про базову професійну освіту

Найменування установи

Дата закінчення Спеціальність Присвоєна кваліфікація

Рівненський державний педагогічний інститут

1995 р.
 Російська мова та література 

Вчитель російської мови та літератури

Херсонський державний університет 2010 р. Фізична культура Магістр. Викладач фізичної культури; вчитель валеології. Керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи.


Відомості про стаж роботи

Дата прийому на роботу Посада Місце роботи
01.09.1993р Керівник гуртка ДЮКФП №5
01.09.2004р. Учитель ХЗОШ №1
Загальний стаж роботи Педагогічний стаж

Стаж роботи у даному

навчальному закладі

22 років 22 років 11 років


Відомості про проходження курсів підвищення кваліфікації

Найменування навчального закладу Дата присвоєння кваліфікації Випускна робота
Південноукраїнський РІПО 30.08.-23.09. 1999р. “ Методика вивчення кидків м'яча в ворота у стрибку ”
Південноукраїнський РІПО 11.01.-03.02. 2006р. “ Використання нестандартного обладнання на уроках фізичної культури ”
Херсонська академія неперервної освіти 25.08.-13.09. 2011р. “ Використання іноваційних технологій на уроках фізичної культури ”
Херсонська академія неперервної освіти 24.03-10.04.2014р.  Основи здоров'я  №9326
Херсонська академія неперервної освіти 16.11-03.12.2015р.  Фізична культура №14182

 

Відомості про присвоєння кваліфікаційної категорії

Квафікаційні категорії Дата присвоєння
І категорія тренера-викладача Квітнь 2004р.
Спеціаліст ІІ категорії
Березнь 2006р.
Спеціаліст І категорії Березнь 2011р.

Спеціаліст "Вищої" категорії

Старший вчитель

Березнь 2016р.